سویق سنجد ۲۵۰ گرم

28,000 تومان

سویق سنجد از سویق های با کیفیت میباشد. سویق سنجد از تفت دادن پودر سنجد کامل بدست می آید. سویق سنجد برای استخوان بندی، پوکی استخوان و تقویت آن، رویاندن گوشت، درمان صفرا و بلغم، برای زنان باردار و بسیاری دیگر مفید میباشد و همچنین افزایش دهنده شیر مادر است.

سویق-سنجد-خوراک-کوثر
سویق سنجد ۲۵۰ گرم

28,000 تومان