سویق عدس ۲۵۰ گرم

21,000 تومان

تقویت عمومی رویاندن گوشت ، تقویت استخوان، قطع کننده عطش، تقویت کننده معده، صفرا را خاموش، درون را خنک و هیجان خون را ساکن میکند
شِفای ۷۰ نوع بیماری است

سویق-عدس-خوراک-کوثر
سویق عدس ۲۵۰ گرم

21,000 تومان