سویق نخود ۲۵۰ گرم

21,000 تومان

برای استخوان بندی، پوکی استخوان و تقویت آن، رویاندن گوشت، درمان صفرا و بلغم، برطرف کننده مشکلات و ضعف کمر

سویق-نخود-خوراک-کوثر
سویق نخود ۲۵۰ گرم

21,000 تومان