سویق گندم ۲۵۰ گرم

16,000 تومان

سویق گندم خوراک کوثر از جمله سویق های طب اسلامی می باشد.

بهتر است سویق گندم را خشک مصرف کنید. سویق گندم از تفت دادن پودر گندم تهیه می شود. سویق گندم چاق کننده ، رشد استخوان، افزایش گوشت و میل جنسی، کامل شدن نقص عضو خصوصا در جنین، برطرف کننده پوکی استخوان . برطرف کننده ضعف عمومی بدن، رشد قد، به عنوان غذای کمکی+ شیر طبیعی رقیق شده به نوزادان حتی زیر ۶ ماه داده شود خصوصا جایگزین شیرخشک،مفید درمان بیش فعالی کودکان، برص

سویق-گندم-خوراک-کوثر
سویق گندم ۲۵۰ گرم

16,000 تومان