عسل گون ممتاز ۱۰۰۰ گرم

100,000 تومان

گون Astragalus از مهمترین گونه های گیاهی فلات ایران محسوب می شوند و اهمیت بالای اکولوژیکی، دارویی و علوفه ای دارند. در ایران بیش از ۸۴۴ گونه گون شناسایی شده است و در منابع علمی گیاه شناسی از ایران به عنوان بهشت گون نام برده می شود. کشور ایران خاستگاه اصلی و یکی از مراکز مهم تنوع گونه های گون در دنیا است.

در صورت عدم موجودی با پشتیبانی در تماس باشید …

موجود در انبار

نمونه تصویر عسل خوراک کوثر
عسل گون ممتاز ۱۰۰۰ گرم

100,000 تومان